Marketing Strategie

Met een marketingstrategie stel je doelen om bijvoorbeeld meer te verkopen of meer bekendheid of bezoekers te genereren. Met marketing speel je in op de markt en merkbeleving. De uitingen die je tactisch gebruikt, wil je immers laten aansluiten bij wie je bent. Denk aan een logo, fotografie of “tone of voice”. Dit zijn onderdelen waar branding en marketing elkaar ondersteunen. Met marketingstrategie zorg ik voor een diep bewuste identiteit, vooruitkijkend naar de doelen en hoe dit te bereiken.

Werkwijze van de Marketing strategie

Aan de hand van een aantal gesprekken ontwikkelen we jouw visie, missie, strategie en jouw marketingplan.

1. Missie

Waarom bestaat jouw bedrijf en wie ben je? We bespreken samen wat je doel is en waar je naar toe wilt. Kortom wat is jouw toegevoegde waarde?

2. Visie

Waar wil je zijn over een aantal jaar en wat is je ambitie? We kijken naar de ontwikkelingen van de toekomst voor jouw bedrijf. Aan de hand van jouw normen en waarden bepalen we de kernwaarden zodat deze dicht bij jezelf blijven. 

3. Strategie

Aan de hand van jouw missie en visie gaan we over tot de aanpak. We maken doelstellingen en verwerken deze in marketing-, communicatie- en actieplannen. Deze dienen zoveel mogelijk meetbaar te zijn om te bepalen wanneer de communicatie succesvol is. Welke doelen stellen we in de strategie? Dit kunnen harde financiële doelen zijn, online doelen, maar ook zachte doelen zoals netwerk uitbouwen en persoonlijke ontwikkeling. Samen werken we deze uit.

4. Marketingplan

Met marketing en communicatie, kunnen we inspelen op de behoeften van zowel huidige als potentiële klanten. Een marketingplan helpt ons om, met de juiste focus, te verdiepen in de markt. Voorafgaand aan het marketingplan dient eerst de visie, missie en strategie van de onderneming helder te zijn. Zo hebben we allemaal de juiste visie met dezelfde doelen voor ogen. In het marketingplan formuleren we: doelgroepen, concurrenten, doelen en doelstellingen, strategie, product/dienst en communicatie. Door inzet van je juiste communicatie die matcht met jouw kernwaarden wordt alles een geheel. Met deze manier van communicatie met bijbehorende kanalen, kan jouw onderneming zich positioneren in alle competenties en autoriteit creëren, hetgeen de kans vergroot dat de potentiële klant voor jouw bedrijf kiest.

Branding

Jouw merk, moet ervoor zorgen dat marketing activiteiten een goed gevoel oproepen. Met het ontwikkelen van merkidentiteit matchen wij de brand, met je uitstraling naar de buitenwereld.

ON- en OFFLINE COMMUNICATIE

Als het fundament van de marketingstrategie is bepaald kan er gewerkt worden aan het communicatieplan. Hierin bepalen we, vanuit strategie, welke media on- of offline wordt ingezet.

RELATIEMARKETING & EVENTMANAGEMENT

Relatiemarketing legt nadruk op klantbehoud en klanttevredenheid. Een event kan ook onderdeel zijn van relatiemarketing. Organisatie en uitvoering van events kan FIE verzorgen.